Drie redenen om wél naar het protest tegen het niqabverbod te gaan

Vrijdag om half vier ‘s middags op het Koekamp in Den Haag komen mensen bijeen die zich uit willen spreken tegen het gedeeltelijke niqabverbod dat op 1 augustus ingegaan is. Officieel heet het Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding en verbiedt het alle vormen van gezichtsbedekking in het openbaar vervoer en gebouwen van overheidsdiensten, zorg en onderwijs. In de praktijk komt het er echter op neer dat de wet een kleine groep van 100 tot 400 islamitische niqab-dragende vrouwen treft. Hieronder drie redenen waarom je bij het protest zou moeten zijn.

Je zult het geen politicus, behalve Geert Wilders, horen zeggen, maar de wet is speciaal voor deze groep gemaakt. In een podcast van Baaaz spreekt Nora Ledrhem met Annelies Moors en Ibtssam Abaaziz over de wijze waarop de wet tot stand kwam. Wat duidelijk wordt uit dit gesprek is dat de veranderingen in de maatschappij de ontwikkeling van deze wet sterk beïnvloed hebben.

“Ik denk dat het eerste moment dat er echt een discussie over ontstaan is was in 2003. En dat is eigenlijk ook het enige moment dat er ooit een kwestie is geweest. In 2003 waren er drie jonge vrouwen op het ROC in Amsterdam die besloten een gezichtssluier te gaan dragen. Die werden toen de toegang tot de school geweigerd. Ze gingen naar de Commissie gelijke behandeling en die Commissie gelijke behandeling heeft toen gezegd dat die school het wel mocht verbieden. Wat die school mocht verbieden was niet gezichtssluiers, maar die school mocht wel gelaatsbedekkende kleding verbieden. Want anders is het discriminatie op basis van religie.”

“Als je het gelaatsbedekkende kleding noemt, dan vallen er bijvoorbeeld allerlei vormen, ook maskers, ook helmen, allerlei vormen van gelaatsbedekking onder. Ook die niet religieus zijn. Dus dat is het verschil daarbij. Ze hebben de juiste terminologie gebruikt en als je die algemene terminologie gebruikt, dan kan het wel indirecte discriminatie zijn op basis van religie, omdat een specifieke groep er meer door geraakt wordt, maar dan kun je objectieve rechtvaardigingsgronden hebben. En die objectieve rechtvaardigheidsgrond was toen ‘problemen met communicatie en identificatie’. Op die manier was het legitiem om zo’n verbod in de huisregels op te nemen. Dat is toen gebeurd. Dat is eigenlijk de eerste kwestie geweest. Dus op zich wel opvallend hoor, want er was eigenlijk al ooit een casus in 1999 bij de Commissie gelijke behandeling en toen was de uitspraak dat het juist niet zó de communicatie verhindert dat je het zou moeten verbieden.”

Annelies Moors in de Baaaz podcast #3. Annelies Moors is vrijdag een van de sprekers op de demonstratie in Den Haag.

Drie klemmende redenen om naar het protest tegen het niqabverbod te gaan

Reden 1 tegen het niqabverbod.

Zelfbeschikking

De eerste en meest dringende reden om tegen het niqabverbod te zijn is dat iedere vrouw te allen tijde zelf bepaalt wat ze draagt of niet draagt. Haar middels een wet dwingen iets te laten dragen is even verwerpelijk als haar dwingen iets uit te doen. Nederland mag graag vermanend wijzen naar ondemocratische landen waarin despotische overheden allerlei belachelijke wetten aan het volk opleggen. Maar in dit verband, in het afdwingen van kledingregels, staat Nederland nu op één lijn met Iran en Saoedi Arabië. Je hoeft geen niqab-dragende moslimvrouw te zijn om dit probleem te zien. Een niqabverbod is even tiranniek als een chadorverplichting.

Reden 2 tegen het niqabverbod.

Het dragen van een niqab is een vrije keuze

Sommige feministen vinden dat niqabi’s bevrijd moeten worden uit het, volgens hen, patriarchale systeem van de islam. De bevrijding moet desnoods met dwang bereikt worden. De weg naar vrijheid is een seculiere weg, volgens hen. Religies als het jodendom, het christendom en de islam zijn vrouwonvriendelijk. Deze etnocentristische opvatting is gevormd tegen de achtergrond van de Europese cultuur. Het negeert volledig dat er wereldwijd talloze ontwikkelingen in vele verschillende culturen zijn. Het gaat uit van de superioriteit van de eigen cultuur. Het komt uit dezelfde koker als (neo-)kolonialisme. Het wordt tijd dat dit superioriteitsgevoel eens beknot wordt.

Niqab-dragende vrouwen in Nederland kiezen zelfbewust voor hun gezichtssluier. Ze worden niet gedwongen. De situatie in Nederland is niet te vergelijken met de situatie in Iran of Afghanistan waar vrouwen zich door hun sociale omgeving gedwongen zouden kunnen voelen om zich te bedekken. In Nederland is het dragen van een niqab een vrije keuze.

Reden 3 tegen het niqabverbod.

De wet straft de vermeende slachtoffers

Maar stel dat deze feministen met hun etnocentristische kijk op de bevrijding van vrouwen gelijk zouden hebben en het handjevol niqab-draagsters zou door patriarchale gewoonten onderdrukt worden, waarom willen we die onderdrukte vrouw dan met een wet straffen? Waarom wordt het slachtoffer dan gestraft? Als deze vrouwen door een man gedwongen werden zich te verbergen achter een sluiter, dan zou ze nu nog verder van huis zijn. Ze kan namelijk niet meer met het openbaar vervoer naar het de dokter, ziekenhuis of het consultatiebureau. Ze mag ook de school niet meer in. Het is alsof je het verkeersslachtoffer beboet voor de aanrijding.

Meer redenen om tegen het niqabverbod te zijn vind je in dit artikel van Martijn de Koning.

Mocht je niet naar de demonstratie komen, maar wel je stem laten horen, dan kan je hier een petitie ondertekenen.

Boerkawet?

In de Baaaz-podcast #3 zegt Annelies Moors dat de term ‘boerka’ vóór 2005 nauwelijks gebruikt werd. Heel expliciet werd er de overkleding van Afghaanse vrouwen mee bedoeld. Vanaf 2005 maakt Wilders de term gangbaar.

Omdat de redactie van Akhbar graag in eigen woorden over situaties wil schrijven gebruiken we nadrukkelijk niet de term die Wilders aan ons opgedrongen heeft.

“Het is altijd heel moeilijk te zeggen wat mensen hun intentie is, maar het effect ervan dat, als je dat de boerka gaat noemen, je dan onmiddellijk een soort herinnering aan de Taliban oproept. En je ziet het ook soms in parlementaire discussies, dan wordt het ook gebruikt van: ‘Wij willen toch niet in Nederland dat onze vrouwen zo leven als onder de Taliban?'”

Annelies Moors in de Baaaz podcast #3. Annelies Moors is vrijdag een van de sprekers op de demonstratie in Den Haag.
,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *