Waar is het meldpunt voor mensen die het niet met me eens zijn?

Meldpunt voor Jansen

We zien het steeds vaker: het meldpunt als middel in een populistische politieke strijd. De PVV kwam in 2012 met het ‘Polenmeldpunt’. Het FvD opende dit jaar een meldpunt voor ‘linkse docenten’. Onlangs startte het CIDI een website voor het melden van pro-Palestijnse acties op de Dam in Amsterdam. Inderdaad, het gaat steeds meer als een Monty Python film klinken.